אבותינו התחילו ואנחנו נמשיך

מטרות היוזמה

  • לקרב בין הדור הצעיר לדור המבוגר תוך חשיפה לערכים : כבוד לאדם, לזקן, סובלנות, עזרה, האזנה לדברי אבות, לימוד המורשת ושמירה עליה.
  • מתן כבוד והערכה לידע ולניסיון חיים של הדור המבוגר על ידי הקשבה לסיפורים ולחוכמות חייהם, ותיעוד דבריהם כעדות לדורות הבאים ולמבקרים.

על היוזמה

במהלך השנה ביקרו התלמידים בבתי האבות ובמועדון הקשיש בכפר, פיתחו קשרים הדוקים עם האבות ותיעדו את דבריהם, מעשיהם וסיפורי חייהם. התלמידים חולקו לקבוצות עבודה וחקר שעסקו בתחומים הבאים : תיעוד דברי האבות (סיפורים, משלים, חוכמת החיים, שירים) ; תיעוד הכלים שהשתמשו בהם בעבר ; תיעוד מאכלים שונים של האבות ; תיעוד משחקים של האבות ; השוואה בין אורח החיים הישן והנוכחי בכל התחומים. על מנת לבצע את היוזמה ולהטמיע אותה בבית הספר, נבנתה עוד תוכנית בית ספרית שכללה ימי הדרכה בבית הספר לכל השכבות, ימי סיורים בכפר וחיפוש שרידים שונים בכפר וכלים שונים. כל החומרים והדברים שנאספו על ידי התלמידים נמצאים בבית הספר בפינת המורשת. במאי מתוכנן שבוע מסכם בו יוצגו עבודות התלמידים בשיתוף התלמידים והאבות. כמו כן מתוכננת תחרות כיתתית בה תידרש כל כיתה לאמץ נושא מסוים בתחום המורשת. כתוצאה מהיוזמה ועבודת התלמידים נוצר קשר הדוק בין התלמידים לאבות, שנהפך לחלק בלתי נפרד מחיי בית הספר. האבות התחילו לבקר אותנו בבית הספר ולהשתתף בכל הפעילויות החברתיות.

מידע נוסף