הקמת ציפוריה

מטרות היוזמה

 • הקמת מרכז למידה פעילה שישלב אוכלוסיית תלמידים רגילה עם תלמידי המעון.
 • יצירת מרכז תעסוקה קבוע לאוכלוסיית הבוגרים במעון.
 • מרכז למידה חקרני לאוכלוסיית התלמידים הרגילה.
 • מטרות לילדי המעון :
 • חיזוק מיומנויות כישורי חיים כגון : טיפול במזון, ניקיון וסדר.
 • פיתוח מוטוריקה עדינה על ידי בניית מתקנים פשוטים לציפורים.
 • עבודה רגשית בעקבות אירועים המתרחשים בצפריה כגון תמותה, בקיעה, חיזור ועוד.
 • מטרות לילדי בית הספר :
 • פיתוח יחס אוהד לבעלי חיים ופיתוח אחריות בטיפול בציפורים.
 • פיתוח מיומנויות חקר כגון תצפית, דיווח, איסוף מידע, שאילת שאלות
 • מעקב והכרות עם מחזורי חיים. השוואה בין סוגי ציפורים, הבחנה בהתנהגויות שונות, זיהוי קולות ועוד.

על היוזמה

הצפריה, שהוקמה כשלב ראשון בהקמת פינת חי בבית הספר, אמורה להוות מרכז למידה פעיל וחקרני שיצור הזדמנות לשילוב אוכלוסיות תלמידים שונות, ויהווה מרכז עניין בהפסקות לכל הילדים ומרכז עמלנות ותעסוקה לתלמידי החינוך המיוחד. בצפריה נערכות פעילות מגוונת. לדוגמא : •כיתות מעון בשילוב עם ילדים רגילים עבדה על נושא האוכל בצפריה. הילדים הביאו מהבית מצרכי מזון שונים והכינו אותו לציפורים וערכו טבלת מעקב. •קבוצת ילדים רגילה בשילוב ילדי מעון הכינו נדנדות וסולמות לכלוב הציפורים. •מעקב אחר אוכלוסיית הציפורים בכלוב. כיתת מעון בשילוב ילדים רגלים עקבה אחר השינויים באוכלוסיית הכלוב והכינה טבלת מעקב שנתית. •כיתה מקדמת בבית הספר הרגיל ביצעה פרויקט העשרה לשונית באמצעות כלוב הציפורים –כתיבה, תצפיות קצרות, העשרת אוצר המלים, דפי עבודה בנושא אברי הגוף ועוד.

מידע נוסף