מתקני חצר לבוסתן הטיפולי

מטרות היוזמה

  • חינוך לשייכות, אכפתיות ואחריות של התלמיד כלפי עצמו וסביבתו המיידית.
  • חינוך לאסתטיקה ושמירת ניקיון.
  • חינוך לשמירה על רכוש הציבור
  • שינוי דפוסי התנהגות והורדת מפלס האלימות בקרב התלמידים למינימום אפשרי.
  • הכרת צמחי הגינה והבחנה ביניהם.
  • שילוב השפה הערבית בפעילות בגינה באופן המתאים לרמת התלמידים.
  • פיתוח שליטה במיומנויות עבודה בסיסיות.
  • שיפור היכולת לפתרון בעיות וקבלת החלטות עצמאית.
  • הכרת כלי העבודה והשימוש בהם.

על היוזמה

בית הספר הוא בית ספר אזורי המשרת את אוכלוסיית תלמידי החינוך המיוחד מהאזור. התלמידים מוגדרים כבעלי פיגור שכלי בינוני עד קשה. בית הספר שם את הדגש על טיפוח פרטני של התלמידים ושואף להביא אותם לעצמאות מכסימלית ולשילוב בקהילה. יוזמת הבוסתן הטיפולי משתלבת היטב בעשיה הבית ספרית מאחר והיא מספקת לתלמיד כלים ומיומנויות שיעזרו לו להשתלב בחברה ולהיות יצרני. במסגרת הבוסתן הטיפולי עובדים התלמידים בגינת בית הספר ובחממה הטיפולית. התלמידים שותלים, קוטפים פירות ומכינים מהם מאכלים, ורוכשים תוך כדי כך מיומנויות עבודה וידע.

מידע נוסף