חותם אקולוגי - בוסתן רביבים

מטרות היוזמה

  • פיתוח מודעות לאיכות הסביבה והחיים.
  • טיפוח ערכים של אהבת א"י.
  • טיפוח ערכים של מורשת ושייכות לאדמה.
  • טיפוח יחסי גומלין בין האדם לסביבתו
  • היכרות עם שיטות חקלאות קדומות וצמחיית א"י בהווה ובעבר (תקופת התנ"ך).
  • טיפוח עבודת צוות בלמידה חווייתית בלתי שגרתית.
  • עבודה בסביבה מתוקשבת רב תחומית ולמידת מיומנויות מחשב.
  • פיתוח גאווה בית ספרית במעורבות בפרויקט ייחודי לבית הספר.

על היוזמה

בוסתן רביבים מהווה סביבה אורגנית הצומחת מתוך העשיה, ומתפתחת תוך כדי תהליך התאמת הסביבה לצומח וללומדים. שילוב העבודה החוץ בית ספרית בסביבת הבוסתן גורמת ללמידה בלתי שגרתית מתוך חוויה והנאה. תכנית הלימודים היא רב תחומית המשולבת במגוון תחומי ידע : מדעים, גיאוגרפיה, היסטוריה, תנ"ך, חקלאות, אומנות ומחשבים. הפעילות מותאמת לכלל תלמידי ביה"ס, כאשר כל שכבה מתמקדת בציר אחד מתוך תוכנית הלימודים במדעים תוך כדי בניית התוצרים בבוסתן. העבודה נעשית בקבוצות קטנות של 2-3 ילדים, גורם המטפח עבודת צוות. בחלק המעשי של הלמידה חוקרים התלמידים שיטות השקיה עתיקות, תכנון מערכת השקיה, שיפועים, סוגי אדמה וטיב המים. במקביל יתנסו בעבודה בסביבת הבוסתן ביישום ובבניית המתקנים כגון : בניית בריכה אקולוגית שתכיל צמחי מים, אצות ודגים ותהווה בית גידול ; בניית טאבון מבוץ וקש לאפיית פיתות ; בניית גלגל כדים לאיסוף מים - שיטה אופיינית לאיסוף מים בחקלאות הקדומה ועוד. בשכבת כיתות ד' מתנסים הילדים בכתיבת עבודת חקר מדעית בסביבה מתוקשבת בנושא מים : חסכון במים, חקלאות קדומה וצמחייה חוסכת מים. כך משולבות עבודת החקר עם העבודה המעשית, כחלק מתוכנית הלימודים במדעים. עבודת החקר נעשית בסביבה מתוקשבת תוך שימוש במקורות מידע מגוונים : אינטרנטיים, אנושיים, ספרותיים ותנ"כיים.


הבוסתן הלימודי הוא חלק מסביבת חצר בית הספר. יש לתלמידים נגישות אליו גם בעת ההפסקות כאשר נמצאת באזור סבתא מתנדבת המפעילה את הבוסתן. התלמידים מפתחים מעורבות בסביבתם ואחריות לסביבת בית הספר, דבר המוביל לאקלים בית ספר מיטבי והפחתת אלימות. התלמידים מפתחים ידע על סביבות חיים, צמחים ובעלי חיים דרך העבודה בבוסתן.

מידע נוסף