גם אני יכול

מטרות היוזמה

  • פיתוח מוצר העונה לצורך אמיתי, פיזי והלכתי של בעלי צרכים מיוחדים.
  • לעורר מוטיבציה אצל התלמידות לעסוק במתן חסד הלכה למעשה
  • לעודד מעורבות עם הקהילה.
  • לעורר בתלמידות מוטיבציה ליצירה בתחומי המדע והטכנולוגיה
  • חשיפת התלמידות לדרכי למידה מגוונות דוגמת עריכת ניסויים, צפייה בסרטים, אתרי אינטרנט, עבודת צוות ולמידה מעמיתים.

על היוזמה

צוות המורים הוביל וסייע לקרב את התלמידות לחברת האנשים בעלי הצרכים המיוחדים הסובבת אותנו, להכיר את הקשיים שהם מתמודדים איתם בחיי היום יום ולנסות לסייע להם ע"י המצאה, תכנון ובניית מוצרים שיתאימו לצורכיהם ויקלו עליהם את התפקוד. המפגש המונחה עם אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים הביא את התלמידות להתמודדות הכוללת היבטים של רגש, אינטליגנציה ועשיה יצירתית במישור הערכי, האקדמי והטכנולוגי. התלמידות התבקשו לזהות ולהעריך נתונים של מצב, לשער וליישם פתרונות אפשריים. תהליך בנית המוצרים כלל לימוד עקרונות וחוקיים מדעיים וטכנולוגים תוך כדי יצירה, המצאה ומתן פתרונות לצרכים מיוחדים. כתוצאה מכך בנו התלמידות מוצר ובדקו את התאמתו לקהל היעד.

מידע נוסף