Bar Lev book club

מטרות היוזמה

  • עידוד הקריאה להנאה ולהעשרת הידע הכללי
  • עידוד גילויי יוזמה ואחריות בעבודה קבוצתית.
  • פיתוח פעילויות הקשורות לקריאה.

על היוזמה

מועדון הקריאה "בר לב" מעודד את התלמידים לקרוא בקבוצות במהלך השיעור. התלמידים, היושבים בקבוצות של עד שישה משתתפים, מלווים על ידי צוות המורים וסטודנטים להוראה ממכללת לוינסקי. במהלך הקריאה מוזמנים התלמידים להיעזר במילונים, בצוות הסובב בכיתה ובעיקר זה בזה, לשיפור ההבנה של הטקסט והרעיונות העולים ממנו. כעשרים דקות מכל שיעור מוקדשות לקריאה בקבוצות, ועם סיומו של מחזור קריאה מציגה כל קבוצה שלל פעילויות הקשורות לספר בו עסקה.

מידע נוסף