חיים עם בעלי חיים בתי גידול שונים

מטרות היוזמה

  • טיפוח הצד האינטלקטואלי של הילדים – נעשה על ידי טיפוח סביבת למידה כללית המשלבת את כלל הנושאים הנלמדים בגן, במסגרתה לומדים הילדים לעקוב אחרי תהליכים, לשאול שאלות ולהסיק מסקנות. מסגרת זו תאפשר לילידים להכיר טקסטים אינפורמטיביים מסוגים שונים (עיתונות, אינטרנט, אנציקלופדיה, סיפורים ושירים) להתמודד איתם ולהכיר את מאפייניהם. הילדים לומדים בדרך זו להיות לומדים סקרנים, חקרנים וביקורתיים, היודעים לגלות, לשאול שאלות, להסיק מסקנות, לפתור בעיות ולהיות לומדים עצמאיים
  • טיפוח עולמם הפנימי והחיצוני של הילדים. סביבות בעלי החיים אפשרה העלאת נושאים רגשיים - חברתיים תוך הארה והדגשה של התנהגויות רצויות. כאן מסייע הפרויקט לשיפור כישורי החיים, למידת כבוד, סובלנות ואחריות ומציאות פתרון לבעיות מתוך הכרת שפת התקשורת של בעלי החיים

על היוזמה

היוזמה מיועדת לילדי גן חובה ובמסגרתה חוקרים הילדים באופן פעיל סביבות גידול שונות של בעלי החיים בעונות השנה השונות. היוזמה התמקדה בחמישה בתי גידול (החורשה הקרובה לגן, פינת החי בניר עציון, הקוטב הצפוני, יערות הגשם וכלוב הקוקוטייל - שמומן בכספי הפרויקט) שהיוו מסגרות לחקר סביבה מגוונת ונלמדו לאורך שנת הלימודים. הילדים ביקרו לאורך כל השנה בבתי הגידול ועקבו אחרי התהליכים כשרוב הנושאים משולבים בנושאים הנלמדים בגן. הגישה הישירה לכלוב הקוקוטייל המהווה סביבת בעלי חיים ממשית, הנמצאת בגן באופן קבוע, אפשרה לנו מגע בלתי אמצעי ומתמשך עם בעלי החיים וסייעה לנו מאוד בהשגת שתי המטרות. מתוך האינטראקציה המתמשכת עם בעלי החיים עלו אירועי חיים שסייעו לנו מאוד בהשגת שתי המטרות.


קבוצת הילדים שלקחה חלק ביוזמה מתאפיינת בפער בין התחום הרגשי - חברתי לתחום האינטלקטואלי. הנושאים שהועלו במהלך הפעלת היוזמה אפשרו להם לגשר על הפער שבין התחומים תוך שילוב בין עיסוק בידע לבין הבנת עולמם של בעלי החיים ופיתוח כישורי חיים ורגשות תוך שימוש בבעלי החיים כמודל להזדהות. באמצעות הפעלת מודל לימודי המשלב עולם ידע ותוכן עם עולמם הרגשי של הילדים התאפשרה העמקה הן בתוכן הנלמד והן בהתמודדות עם בעיות רגשיות וחברתיות.

מידע נוסף