שכנות בגליל - פרוייקט רב תחומי להכרת תרבות הבדואים

מטרות היוזמה

  • בניית הכרות משמעותית עם שכנינו הבדואים, הכרת תרבותם ומורשתם באמצעות פיתוח תהליכים חברתיים ולימודיים .
  • טיפוח סובלנות כלפי מיעוטים החיים בקרבנו.
  • פיתוח בית - ספרי של תחומי תוכן בזיקה לנושא ראשי מאחד

על היוזמה

המפגשים בין תלמידי שני המגזרים התמקדו בכמה תחומים : ● בתחום החברתי : בין מועצות התלמידים של אורט כרמים מכרמיאל ואורט סלאמה מהמגזר הבדואי התקיימו מפגשים מונחים. המפגשים הצטיינו באווירה של פתיחות והתקיים בהם שיח לבבי בין המשתתפים. צוותים משני בתי הספר הכינו את המפגשים שכללו גם כיבוד, משחקים וקטעי אומנות. ● בתחום האמנותי : מגמת התיאטרון של בית הספר הפיקה את המחזה "נעמי", העוסק במשבר של נערה - אישה בדואית על רקע המעבר של החברה הבדואית המסורתית לאורח חיים מודרני. השחקניות ערכו תחקיר לגבי חייהן של הנשים במגזר הבדואי בעבר ובהווה ונפגשו עם נשים מהשבט הבדואי. כמו כן, עסקו התלמידים באומנות פלסטית בהשראת מוטיבים מהמוזיאון הנודד "צבע במדבר". במקביל למוזיאון הנודד הוצגה תערוכה של עבודות תלמידים במבואת אשכול הפיס. ● בתחום המדעי : צוות המורות לביולוגיה חיבר תהליך לימודי בנושא "מוצרי החלב במסורת הבדואית, במסורות עממיות אחרות ובתעשיה המודרנית". התלמידים התוודעו אל הנושא באמצעות מאגרי מידע מתוקשבים, ניסויי מעבדה וצפייה בפריטי המוזיאון הנודד שקשורים לצאן, לחלב ולמוצריו בחברה הבדואית במדבר. בשבוע השיא של היוזמה הוקם מוזיאון נודד לתרבות הבדואים מטעם המרכז ע"ש ג'ו אלון בנגב, באשכול הפיס. כן הוקם אוהל בדואי בחצר והתלמידים הסבו בו, קיבלו הדרכה לגבי המנהגים שקשורים באוהל והתכבדו בתה צמחים.

מידע נוסף