שכנות בגליל - חדר מורשת בדואית

מטרות היוזמה

  • הכרת אורח החיים והמסורת הבדואיים.

על היוזמה

היוזמה כללה הכנת חדר מורשת בדואית המציג היבטים שונים של המסורת והתרבות הבדואית. לאחר הקמת התצוגה הוקמו מרכזי למידה מובנים ומובנים למחצה בהם השתמשו התלמידים. כך נוצרה למידה חקרנית שבבסיסה למידה אותנטית מחפצים, תמונות וסיפורים. במקביל התקיימו מפגשים עם תלמידי אורט כרמים בכרמיאל.


היוזמה עודדה את קירוב התלמידים למורשת שלהם והביאה להידוק הקשרים בין בית הספר והקהילה. כמו כן, היוזמה עודדה והעמיקה את יחסי הקרבה בין התלמידים בני המגזרים השונים.

מידע נוסף