חוברת משחקים וסיפורים של פעם

מטרות היוזמה

  • חשיפת התלמידים לערכים ולחיי היום יום של דורות קודמים.
  • השוואה בין אורח החיים של פעם ואורח החיים העכשווי.
  • רכישת מיומנויות חקר, ראיון, איסוף מידע, עזרה הדדית והשוואה .

על היוזמה

תלמידי בית הספר יצאו למשימת איסוף מידע על סיפורים ומשחקים מפי הוריהם והסבים. המידע נאסף באמצעות שאלונים. לאחר מכן נאסף החומר ועובד על ידי התלמידים בעזרת המורים לערבית. הסיפורים והמשחקים הוצגו בכיתה ולאחר מכן בפני שאר תלמידי בית הספר בהפסקות. בשלב הבא הוכנה חוברת בה נאספו הסיפורים ושאר החומר שנאסף על ידי התלמידים. כמו כן, חודשו דגמים של המשחקים. תוצרי היוזמה שולבו בשבוע מורשת שנערך בחודש אפריל השנה.


הפעלת היוזמה הביאה לשיתוף פעולה בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין בני המשפחה שסייעו להם. כמו כן עודדה היוזמה שימור של סיפורים ומשחקים שאינם ידועים לכלל הציבור כיום. העבודה על היוזמה העניקה לתלמידים מיומנויות מחקר.

מידע נוסף