הקמת מפעלון לפיתוח וייצור משחקי קופסה

מטרות היוזמה

  • מימוש חוויית הצלחה של התלמיד וקידומו.
  • הכוונה למצוינות
  • יצירת חוויה של שיתוף פעולה, חלוקת תפקידים, עבודת צוות ולקיחת אחריות.
  • חיזוקי לימודי הטכנולוגיה וכישורי שפה.

על היוזמה

עין הים הוא בית ספר מקדם ניסוי, במסגרת הגף לניסויים ויזמות במשרד החינוך. המפעלון מהווה מוקד בניסוי שהגה צוות המורים – "לכבד זה משחק מנצח". הניסוי מציג דגם של סביבה לימודית משמעותית ללומד, המבוסס על הגדרה חדשנית למושג "המשחק", המעוגנת במחקר הפסיכואנליטי. מהות הניסוי היא יצירת מרחב חיים משמעותי מבוסס משחק, במטרה להצמיח ולטפח בלומד כישורים רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים. המשחק, על פי הגדרתו של הפסיכואנליטיקאי דונלד ויניקוט הוא "מרחב פוטנציאלי של היווצרות חיים משמעותית" ("משחק ומציאות"). תלמידים, מורים והורים עסקו בפיתוח משחקי קופסה, על פי עקרונות המשותפים לתעשיה ולחינוך. לשם כך הוקם בבית הספר מפעלון בו הופקו המשחקים. יצירת המשחקים נועדה לשרת מטרות בכמה מישורים : ● בהיבט האישי - רגשי : חווית היצירה יוצרת תחושה של הצלחה ומכוונות למצוינות. ● בהיבט החברתי : עבודת הצוות מעודדת חלוקת תפקידים ולקיחת אחריות. ● בהיבט הלימודי : יצירת משחק לימודי מקדם את הישגי התלמיד, מחזק את לימודי הטכנולוגיה ומפתח כישורי שפה. ● בהיבט הקהילתי : שיתוף ההורים במימוש היוזמה מבסס דימוי עצמי וגאוות יחידה בית ספרית. כמו כן, ביוזמה שותפו תלמידי החינוך המיוחד, שבית הספר פתח את שעריו בפניהם.

מידע נוסף