חונכות אישית

מטרות היוזמה

  • יצירת קשר משמעותי בין מבוגר לתלמיד לצורך העצמת התלמיד וקידומו בתחומים הבאים : חיזוק תחושת השייכות של התלמיד ודימויו העצמי, שיפור הישגים לימודיים, שיפור בהתנהגות וביכולות חברתיות.
  • העצמת מורים, צירוף המורים המקצועיים לעשיה החינוכית והרחבת מעגל התמיכה הטיפולי בתלמידים.

על היוזמה

לרוע המזל אנו עסוקים מדי בענייני המוח עד שלא נשאר די זמן להקשיב להמיית הלב" (קרישנמורטי). בבית ספר יש מספר רב של תלמידים. עקב כך, ובשל מערכת השעות הלוחצת, נוצר ניכור בין המורים לתלמידים. המורים אינם מכירים את עולמו הפנימי של הילד, אינם מודעים לקשייו, לצרכיו ולשאיפותיו. החונכות האישית נותנת מענה לצורך הילד להביע את שבלבו, ולחוות קבלה, כבוד והקשבה מלאה. החונכות מבקשת ליצור מקום, זמן וחלל של הקשבה. החונך הוא כתובת אנושית לתלמיד בבית הספר, אדם קרוב מאחרים, מבוגר שאכפת לו. היוזמה ביקשה לאפשר היווצרות קשר משמעותי בין חניך לחונך. כמו כן, קיווינו שבמעשה החונכות יועצמו המורים המקצועיים, ושמורים העומדים מול כיתה יחוו עשיה חינוכית אינטימית יותר ויתעשרו ממנה. ואכן, כל המורים בבית הספר הם חונכים, ולכל תלמיד בבית הספר הוצמד חונך אישי על פי בחירתו. (בתחילת השנה רשם כל ילד שלוש עדיפויות בתוך רשימה, ונעשה ניסיון להיענות להן במידת האפשר). מתוך ידיעת העומס ורצון שלא יחמקו הדברים מאיתנו מבלי משים, פינינו שעה רוחבית שבועית בבית הספר והיא יועדה למפגשי החונכות. מי שהזדמן לבית ספרנו בימי ראשון בשעה זו, יכול היה לראות ילדים ומבוגרים, זוגות זוגות, מדברים תחת עץ התות, על הטרסה, על שטיח בכיתה, בפינות נסתרות, שקועים בשיחה, שחוקיה היו על פי רצונם ואחריותם המשותפים. חלק ניסחו יחד חוזה אישי, חלק ערכו תיאום ציפיות, ויש שההתרחשות הספונטנית תאמה את רוחם.

מידע נוסף