מפינת חי לפנינת חיים עם הפנים לקהילה

מטרות היוזמה

  • שיפור התנהגויות והעלאת דימוי עצמי ובטחון עצמי.
  • שיפור אקלים בית ספרי והתמודדות חברתית נורמטיבית.
  • פיתוח אחריות, שיתוף פעולה ויוזמה.

על היוזמה

בעלי חיים היוו תמיד מכנה משותף בין ילדים שונים. בנוכחותם נשברות המחיצות ונוצרת פתיחות המובילה להבעת רגשות ואמפטיה – היכולת לטפל פיזית בחלש ממך, באחר שזקוק לתמיכתך. המפגש עם בעלי חיים יוצר מפגש חוויתי לימודי של תלמידי בית הספר עם אוכלוסיה סמוכה. כמו כן, הוא מהווה צוהר לקהילה על ידי נתינת שירות ותמיכה מילדי בית הספר לילדי הגן, כיתה א' ומועדון הקשישים המגיעים לפעילות. אנו מאמינים שמפגש בלתי אמצעי של תלמידנו שהם מנוסים ומיומנים בטיפול בבעלי חיים עם ילדים רגילים ואנשים מהקהילה הקרובה ישבור את המחיצות ויאפשר לתלמידנו תחושת "עליונות" מסוימת ותחושה של שוויון ושייכות לקהילה. כיתות בית הספר נכנסות באופן קבוע לפנינת החיים וחדר בעלי חיים ופועלות שם בקשר לנושאים מסוימים קבועים מראש. בנוסף מגיעות קבוצות קטנות לפעילות וטיפול מעשי בבעלי החיים, וילדים הזקוקים לטיפול פרטני בתוך הפנינה ובתוך החדר. כמו כן, ישנה כיתת נאמני בעלי חיים והיא חונכת את כיתות ג' בכל יום ראשון. במהלך החופשות ובחגים תלמידי בית הספר מטפלים ומתחזקים את פנינת החיים בהתנדבות. בשנה זו המשכנו להפעיל את חדר בעלי החיים עם פיתוח והרחבה, תוך שילוב הצד המעשי של טיפול שוטף בבעלי חיים עם למידה תיאורטית, התנסות בחקר בעלי החיים, בצוע תצפיות ועוד.

מידע נוסף