חינוך לשוני באמצעות בעלי חיים

מטרות היוזמה

  • הרחבת אוצר המילים של התלמיד, ועל ידי כך שיפור יכולת התקשור עם הסביבה.
  • יצירת כלי לתקשורת מידית עם הסביבה לאותם תלמידים שאינם מסוגלים לדבר
  • פיתוח תקשורת בה יוכלו תלמידים להשתלב בקהילה ולהביע את עצמם ואת אישיותם הייחודית.
  • שיפור איכות החיים של התלמידים

על היוזמה

זו השנה השלישית ברציפות בה זוכה הפרויקט בתמיכת הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות. בשנים הקודמות עסקו היוזמות בשיפור איכות חיים וקירוב אוכלוסיות בעלות מאפיינים הטרוגניים באמצעות בעלי חיים. תלמידי בית הספר התקדמו בכישורי החיים בתחומים הקוגניטיבי, הרגשי, המוטורי והתקשורתי והשתלבו עם אוכלוסיות שונות. על פעילות זו זכו השנה התלמידים בפרס ראש העיר הרצליה. השנה, בהמשך ישיר להתפתחות פינת החי והפעילויות בה, עוסקת היוזמה בחינוך לשוני באמצעות בעלי חיים. חינוך לשוני באמצעות בעלי חיים הינה למעשה שיטת לימוד קריאה לתלמידים בעל פיגור שכלי. פינת החי מהווה את הסביבה הלימודית כך שהלמידה הינה חווייתית ולא מאיימת. תלמידי אופק למדו לקרוא באמצעות חשיפה קבועה וחוזרת למילים המתארות פעולות בפינת החי וכך להביע את רצונם. מאחר וצורכי בעלי החיים הינם צרכים בסיסים, המילים אליהן נחשפו התלמידים הן מילים אשר ישמשו אותם להבעת צרכיהם הבסיסים במהלך תקשורת עם הזולת


התלמידים הלוקחים חלק ביוזמה מרחיבים את יכולת התבטאותם, מבינים טקסטים דבוּרים, נעזרים בשפה הכתובה והדבוּרה לצורך ביטוי עולמם הפנימי ולפיתוח מודעות עצמאית ומרחיבים את הידע הלשוני שלהם. בתחום המוטורי ניכר שיפור בתיאום עין יד, ויסות כוח וקואורדינציה. בתחום ההתנהגותי ניכר כי התלמידים רגועים ונינוחים יותר ומקבלים את כללי המסגרת אליה הם שייכים ביתר קלות. בתחום החברתי ניכר שיפור ברמת המודעות וההתייחסות של התלמידים לסביבתם. הם משתפים יותר פעולה אחד עם השני, פותרים בעיות יחדיו ומתוך כך חל שיפור רב בתקשורת בהחברתית ביניהם. ניתן לומר שרמת ההתייחסות שלהם מעבר לעצמם עלתה באופן כללי.

מידע נוסף