אל אמל ביתי

מטרות היוזמה

  • יצירת אוירה לימודית חדשה, נעימה ומהנה
  • יצירת תלמידים יוזמים עם יותר מוטיבציה ואהבה לבית הספר.
  • פיתוח ועידוד עשיה ויצירה אצל התלמידים.

על היוזמה

בית הספר הוא בית ספר חדש לעומת שאר בתי הספר בכפר, אך אנו - היוזמים הצעירים – מרגישים שהוא כבר ישן מבחינת הטיפוח, הצבע והמראה הכללי. חלומנו היה ליצור בית ספר חדש, או יותר נכון בית חדש, שיהיה הבית השני של כל תלמיד אשר מבלה שעות רבות בין כתליו. החלום שלנו נבע מתוך דאגה רבה ליצירת אוירה נוחה ומהנה, ולשביעות הרצון של התלמידים. לדעתנו אלה יובילו להעלאת המוראל והמוטיבציה בקרב התלמידים והצוות.

מידע נוסף