שבוע בית מדרש יוצר

מטרות היוזמה

  • היכרות עם מדרשי חז"ל באופן חוויתי, אישי ומקומי .

על היוזמה

במסגרת השיעור "בית מדרש יוצר" מנתחות תלמידותינו מדרשי חז"ל ויוצרות בעקבות המדרשים יצירה אישית. לקראת שבוע השיא עסקנו במדרשים הקשורים לארץ ישראל, והראנו כיצד הנוף, הטבע והסביבה המקומית משמשים השראה לעולם הדימויים והרעיונות במדרשי חז"ל. כל כיתה קבלה נושא (ארבעת המינים, שבעת המינים, שיר השירים) וכל זוג תלמידות הכינו עבודת חקר קצרה. העבודה כללה : הסבר מדעי לנושא הנבחר, ציטוט והסבר לשלשה מדרשים בנושא הנבחר, והפעלה חווייתית לחברות הכיתה בעקבות המדרשים. שבוע "בית מדרש יוצר" כלל יום עיון כיתתי, יום עיון חטיבתי, שוק עיבודים יצירתיים וטיול. במהלך הימים הללו העבירו כל התלמידות לחברותיהן את ההפעלה ואת מה שהן למדו מהנושא הנבחר. גולת הכותרת היתה כמובן הסבר לרעיונות חז"ל בסמוך לדימויים עצמם, לדוגמא : ההפעלה בנושא האתרוג ליד עץ אתרוג וכך הלאה. כהמשך לטיול נעשתה תחרות צילומים, סדנאות ותחרויות שונות בטבע.

מידע נוסף