השואה מסע אישי

מטרות היוזמה

  • להחדיר בקרב התלמידים את החשיבות הרבה של נושא השואה.
  • לחשוף את התלמידים למושגים, הסמלים, האירועים והעובדות ההיסטוריות דרך שירים, ציורים וסרטים
  • להקל על התלמידים את הבנת הנושא המורכב והבלתי נתפס של השואה.
  • ליצור אוירה מיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

על היוזמה

בתי הספר עוסקים בשואה בצורה נרחבת אך מתמקדים בעיקר בהיבט הלימודי. מטרתה של היוזמה "השואה - מסע אישי" היא ליצור עבור התלמיד הזדמנות ללמוד ולהתמודד עם נושא השואה מהיבטים נוספים, בעיקר רגשיים. לשם כך הוקם בבית הספר מוזיאון "השואה – מסע אישי". המוזיאון מציג תצוגת קבע בה מוזמנים התלמידים להלך לאורך פרוזדור ארוך ולעקוב אחר רצף ההתפתחות ההיסטורי של השואה. העבודה על היוזמה החלה כבר בשנת הלימודים תשס"ד, כאשר החל להתגבש צוות בבית הספר סביב הנושא. לאחר חשיפת היוזמה ומטרותיה בפני כל הצוות, חולקה העבודה לצוותים קטנים על פי תחומי ההתעניינות והדעת, והחלה להתגבש תכנית עבודה. במהלך חודש פברואר 2005 התכנסו שוב הצוותים והחלו ביישום היוזמה, תוך הוספת חידושים לתכנית של השנה הקודמת. עיקר העבודה האומנותית נעשתה השנה על ידי בני ובנות שנת שירות, המתנדבים בבית הספר בתחומים רבים ושונים, רובם בוגרי מגמות אומנות. "המסע האישי" יחל ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וימשך מספר ימים אחריו. לאחר הסיור במוזיאון יתעדו התלמידים במחברות מורשת את רשמיהם, רגשותיהם ומחשבותיהם במהלך המסע, ויקיימו שיחות בכיתות.

מידע נוסף