אוריינות משולבת תקשורת תומכת חלופית

מטרות היוזמה

  • מתן מענה לחסכים ולקשיים בתקשורת מילולית בקרב התלמידים.
  • זימון התנסויות של קריאה ודיבור בהקשרים שימושיים ולימודיים.

על היוזמה

השפה, התרבות והספרות הם חלק מנכסי הברזל של חברה האנושית. אנו חיים בסביבה עתירת מידע ומסרים שפתיים – מילוליים וחזותיים. אנו מחויבים לפתח בקרב התלמידים את הכישורים האורייניים הדרושים לשם השתלבות בתרבות ובחברה. חלק מתלמידי ביה''ס אינו מסוגל לבטא את עצמו באופן מילולי, רק אחדים מתוכם יודעים לקרוא. אשר על כן הם נזקקים לשפה חליפית כאמצעי לביטוי ולהפקת מידע. אוריינות היא שילוב 5 כשירויות המתפתחות אצל הילד ומשמשות לצורך תקשורת: קריאה / כתיבה / דיבור / האזנה / התבוננות תפקיד ביה''ס בפיתוח כשירויות אלו הוא: לזמן התנסות בעולם האורייני. ללמד קרוא וכתוב. לטפח כשירויות של אוריינות חזותית לשם שימוש יעיל בעולם החזותי. לזמן התנסויות של קריאה ודיבור בהקשרים שימושיים ולימודיים. להפגיש את התלמיד עם עולם הספר כחלק מתרבות וכחלק מבילוי שעות הפנאי. עבוד ספרים. במסגרת היוזמה רכש בית הספר מספר עותקים ממגוון של ספרים. עבור כל ספר נבנתה ערכה שכללה: - עותקים מהספר המקורי - תמונה מייצגת מתוך הסיפור עבור הסביבה לימודית (קיר פעיל) - ספרים מעובדים על פי הספר המקורי, מותאמים לרמת התלמידים. מתוך הדף בספר המקורי נבחרו פריטים חזותיים וחלקי טקסט עיקריים על מנת לפשט את העומס הוויזואלי והטקסטואלי ולהבליט רכיבים בעלי חשיבות. כל עמוד בספר המעובד כלל פריטים נשלפים. על התלמיד להתאים את הפריטים (תמונה או מלה) למקום הנכון בדף, כמתן תשובה לשאלה, כהשלמת המשפט וכמתן ביטוי להבנת הסיפור. השימוש בספרים המעובדים מגביר את מעורבות התלמיד בתהליך הקריאה, את הסקרנות הטבעית והנאתו מהסיפור. - לוחות תקשורת – סמלים המתארים דמויות, פעולות ומושגים עיקריים בסיפור. - דפי עבודה הקשורים לתכני הסיפור. - אביזרים נלווים – חפצים אותנטיים, תיאטרון בובות וכו'.

מידע נוסף