מתמטיקה ואמנות

מטרות היוזמה

  • התוכנית המוצעת החלה לפעול בשנת הלימודים – תשס"ד, והיא הרחבה של יוזמה המופעלת ב-3 השנים האחרונות בבית-ספרנו. התוכנית הופעלה בקרב אוכלוסייה המתקשה בלימודי המתמטיקה. לאחר קשיי הסתגלות ראשוניים (צפויים מניסיוננו בחטיבה העליונה), התגבשה קבוצה פעלתנית במעבדה. בעיות המשמעת במעבדה נמצאות בירידה מתמדת, והתלמידים חשים שפעילות המעבדה תורמת להם להבנת המתמטיקה. במקביל- קבוצת תלמידים זו מתמודדת ומבינה מושגים בפיסיקה בצורה יעילה הרבה יותר מלמידתם בקבוצת למידה של פיסיקה (ללא שילוב עם מתמטיקה). השילוב עם מתמטיקה והרצון להצליח, מעלה את המוטיבציה הלימודית ללימודי פיסיקה

על היוזמה

נלמדו נושאים במתמטיקה ולאחר מכן - ניתן לזה ביטוי באמצעות אמנות. למשל שיעור בתורת החבורות במתמטיקה הושלם באמצעות למידת טכניקת ההדפס ועבודה מקבילה על-פי עקרונות הנושא המתמטי. דוגמא נוספת היא לימוד הנושא סימטריה ולאחר מכן עבודה בנגזרות נייר.

מידע נוסף