חלום בבריאה

מטרות היוזמה

  • . ליצור רצף והבנה עבור תלמידי כתות א' במפגשם הראשון עם סיפור מקראי.(לקראת קבלת ספר התורה בחג השבועות)
  • גישור הפער הנוצר בין הטקסט המקראי של בריאת העולם והקשריו למושגים של זיקה לסביבת חייו של התלמיד ולראייתו של התלמיד כחלק מהבריאה.
  • מטרה 1
  • מטרה 2

על היוזמה

תכנית הלימוד "חלום בבבריאה" פותחה ועובדה בשיתוף מורות מכיתות א' והיא מובילה שלושה צירים השלובים זה בזה ונלמדים בסדר הבא:
הסיפור המקראי של שבעת ימי הבריאה.
סיפור "הפרפר והתורה" הנסצך על אתרים ואנשים בצפת.
חוברת פעילות אישית-"חלום בבריאה" המכינה לקראת נושא "על עצמי" .

שך הפעילות כשלושה שבועות , בשבוע הראשון -מסופר הסיפור של שבעת ימי הבריאה, הנושא אינו נלמד לעומק אלא,מסופר ומועבר ברמה החוויתית,כל יום מותאם ליום הבריאה. הטקסט השייך לאותו יום מודבק למחברת נושא ובמקביל מוצעות תכניות להרחבת הפעילות.(ציור,דיון ועוד)

בשבוע השני-מסופר סיפור "הפרפר והתורה",סיפור הכתוב אודות האר"י הקדוש . בשבוע השלישי-הנושא נלמד מתוך חוברת פעילות אישית היוצרת הקבלה בין סיפור "הפרפר והתורה" לנושא "על עצמי". החוברת מחולקת לימי השבוע העוקבים אחר התקדמות הסיפור, בכל יום גיבורי הסיפור הנ"ל עוברים שלבים של למידה והתפתחות אישית ,במקביל התלמיד מתקדם שלב אחר שלב בלימוד והכרה על עצמו.

החדשנות שביוזמה

החידוש הוא בנסיון ליצור רצף אירועים ותכנים לימודיים תוך שימוש בנושא מוביל כמנוף ליצירת זיקה לנושאי המשך -נושא על עצמי וקיום חלק משעורי הלימוד בספריית ביה"ס(השיעורים העוסקים בלמידה מספר)על מנת לאפשר לילד לזהות את הספריה כמנוף מידע.

מידע נוסף