מתמטיקה ופיזיקה במעבדה

מטרות היוזמה

  • הפיכת תכנים מתמטיים לרלוונטיים לתלמיד.
  • עידוד למצוינות בלימודי מתמטיקה ופיסיקה עבור כל תלמיד.

על היוזמה

התוכנית, הפועלת זו שנה שניה, משלבת בין לימודי המתמטיקה והפיזיקה במסגרת שעורי המתמטיקה הנלמדים בהקבצות, ובשיעורי הפיסיקה בכיתה הטרוגנית. המורים למתמטיקה יצרו פעילויות המשלבות תכנים ממעבדת הפיסיקה, והכינו בכך את התלמידים לפעילות המעבדה. במעבדה הרחיב המורה לפיסיקה את תחום הידע, וניתח את תוצאות הניסויים דרך שימוש בכלים ותכנים מתמטיים שנלמדו באותו הזמן. במהלך התכנית רכשו התלמידים מיומנות מחשב על ידי שימוש בחיישנים ממוחשבים ובתוכנת Excel במעבדת הפיסיקה, ושימוש בתוכנת "מתמטיקס" במסגרת לימודי המתמטיקה. בנוסף, אפשרה התכנית לתלמיד להביא לידי ביטוי אינטליגנציות נוספות בסביבת מעבדה. התכנית, המיועדת לכלל אוכלוסיית התלמידים בכיתה ט', מתייחסת להטרוגניות ברמת הידע של התלמידים במתמטיקה. לשם הפעלתה נכתבה תוכנית לימודים מדויקת המפרטת את למידת התכנים בפיסיקה ומתמטיקה בלוח זמנים מותאם. במהלך הפעלת התכנית דיווחו המורים למתמטיקה על התעניינות מוגברת של התלמידים בתחומי התוכן, מוכנות לביצוע משימות פעלתניות. מורי הפיסיקה דיווחו שהתוכנית אפשרה להעמיק את לימודי הפיסיקה בכיתה הטרוגנית, למרות הדרישות המתמטיות.


תוכנית זו היא תוכנית הרחבה לתוכנית קודמת שהופעלה לאוכלוסייה המתקשה בלימודי מתמטיקה. תוכנית זו מתאימה לכלל תלמידי שכבה ט' בבית - ספרנו. כתוצאה מהצלחת התוכנית גם בשנה זו, הורחב סגל מורי המתמטיקה ומדעים השותף בהפעלת התוכנית. בנוסף מעוניינת ההנהלה שצוות מורי התוכנית יתכנן ויכתוב תוכנית חדשה המבוססת על עקרונות דומים לשכבה ז' שתעודד מצוינות מתמטית ומדעית כבר מתחילת הדרך.

מידע נוסף