בימת דיון: רב שיח פלורליסטי מתוקשב בנושאים אקטואליים

מטרות היוזמה

  • פיתוח לומד ערכי ואזרח המעורב בחיי המדינה והחברה לאור ערכי הדמוקרטיה
  • קיום רב שיח א-סינכרוני מעמיק ומתמשך של אזרחים צעירים באמצעות פורום וירטואלי המרחיב את הלמידה מעבר לגבולות הכיתה ולזמן המפגש בביה''ס ומאפשר דרך נוספת לביטוי ומענה לסוגים שונים של לומדים
  • פיתוח תרבות דיון ברשת בחברה דמוקרטית
  • שימוש מושכל במידע תוך חיפוש במקורות מידע ראשוניים מעובדים כגון עיתונות, אתרי ממשל ומוסדות ציבור, מומחים ברשת, מאגרי מידע וכד'. לצד חיפוש מושכל לומדים התלמידים דרכים להערכת מידע ברשת, למיזוג מידע והפצת מידע. טית
  • . פיתוח יכולת הבעת דעה ונקיטת עמדה תוך הנמקה
  • פיתוח לומד ערכי בעל מודעות לשמירה על עקרונות של חופש ביטוי לצד שמירה על צנעת הפרט, כבוד האדם וסובלנות.

על היוזמה

במטרה לפתח לומד ערכי ואזרח המעורב בחיי המדינה והחברה לאור ערכי הדמוקרטיה מפותחת "בימת דיון" כבימה לרב שיח פלורליסטי בנושאים אקטואליים. השיח מתחיל בכותלי הכיתה, מורחב ומועמק בדרך וירטואלית וחוזר לדיון שכבתי בית ספרי. הסביבה המתוקשבת מאפשרת קיום קהילה וירטואלית המובלת על ידי מורה ותלמידים. בקבוצת הדיון מועלות דילמות אקטואליות המותאמות לשכבות הגיל השונות (חט"ב, חט"ע) המזמנות נקיטת עמדה תוך הנמקה, התמודדות עם מגוון דעות, התייחסות לאחרים, הפנייה לאתרים רלבנטיים ופנייה למומחים. הסביבה המתוקשבת מאפשרת רב שיח א-סינכרוני מעמיק ומתמשך של אזרחים צעירים, המורחב מעבר לגבולות הכיתה ולזמן המפגש בביה''ס ומאפשרת דרך נוספת לביטוי הנותנת מענה לסוגים שונים של לומדים. השיח מלווה בחקר מאחר והתלמידים מעגנים עמדותיהם במידע רלבנטי, תוך נגישות למקורות מידע ראשוניים מעובדים כמו עיתונות, אתרי ממשל ומוסדות ציבור, מומחים ברשת, מאגרי מידע וכד'. לצד חיפוש מושכל לומדים התלמידים דרכים להערכת מידע ברשת, למיזוג מידע והפצתו. בתחום האוריינות מפתחים התלמידים דרכי ביטוי ממוקדות וענייניות.


התלמידים מעורבים, נוקטים עמדה לגבי דילמות ומקיימים שיח מתמשך בנושאים אקטואליים. הפורום נותן הזדמנות לכל תלמיד להביע עצמו, תוך חשיבה מעמיקה. תלמידים שאינם מביעים עצמם בכיתה מעזים להתבטא בפורום הוירטואלי. דרך ההתבטאות מעמיקה ורצינית. התלמידים לומדים להשתמש בפורום וירטואלי, על פי כללי דיון מתאימים ושמירת עקרונות של חופש ביטוי לצד שמירה על צנעת הפרט, כבוד האדם וסובלנות. התלמידים לומדים להשתמש באופן מושכל במקורות מידע דיגיטליים, הן ראשוניים והן מעובדים כמו עיתונות, אתרי ממשל ומוסדות ציבור, מומחים ברשת, מאגרי מידע וכד'. לצד חיפוש מושכל לומדים התלמידים דרכים להערכת מידע ברשת, למיזוג מידע והפצתו .

מידע נוסף