גוונים וצלילים בתרבות הארצישרלאית

מטרות היוזמה

  • שילוב מוסיקה ואומנות בלימודי מורשת ע"מ לחזק את תחושת השייכות של התלמיד/ה לסביבה החברתית והתרבותית, שבה הוא חי וגדל.
  • להאיר את תולדות המדינה באמצעות הזמר העברי והאומנות החזותית
  • המפגש של התלמיד עם האומנות החזותית והמוסיקה הישראלית עשוי ליצור אצלו הנעה להאזנה למוסיקה ישראלית נושנה ורצון להחשף לסוגי אומנות שונים.

על היוזמה

הנושא :" גוונים וצלילים בתרבות הארצישראלית" עלה כצורך לקרב את התלמידים לזמר העברי הנושן ולאמנות הארצישראלית, תוך שימוש בתחומים אלו כמקורות מידע היסטוריים בנושא יישובה של ארץ ישראל והתהוות התרבות הארצישראלית . באמצעות הדימויים החזותיים והשירים המציינים תקופות שונות בחיי ישוב הארץ, התלמיד מתוודע לאתוס הציוני ולאידאולוגיה של כל תקופה. יישומה של התכנית היה בשכבת ז', משום שמדי שנה שכבה זו מתמקדת בנושא שורשים ובני מצוה, הקשור לשנת הבר/בת מצוה.התלמידים לומדים במסגרת שיעורי חינוך ערכים הקשורים לערכי היהדות וקושרים אותם לגיל בר/בת המצוה.

במסגרת השאיפה לקשור את נושא השורשים לא רק לערכי היהדות אלא גם לשורשי ההתיישבות בארץ ישראל, הוחלט לעסוק בנושא במסגרת שיעורי מוסיקה ואומנות. שיאה של היוזמה בערב שורשים/בני מצוה בו יציגו התלמידים בתערוכה את עבודותיהם, ויופיעו בתזמור של חלק מהשירים אותם למדו. סיומו של הערב- בשירה בציבור- לה יהיו שותפים התלמידים, ההורים והמורים.

בשיעורי המוסיקה מתרכזים התלמידים בשיר העברי, החל מתקופת העליה הראשונה לארץ. התלמידים לומדים מגוון שירים: שירי לכת, שירי חלוצים, שירי עבודה, שירי רועים ושירי העפלה. תלמידים לומדים מהשירים על רוח התקופה, הווי החיים, הקשיים והתפתחות ההתיישבות בארץ טרום הקמת המדינה. באמצעות השירים לומדים התלמידים יסודות מוסיקליים

הבנת יסודות המוסיקה הנ"ל מסייעת לתלמידים בהתנסותם בתזמור. התלמידים מתזמרים את השירים בכלי הקשה, נשיפה ומיתר, תוך התאמת כלי הנגינה לאופי השיר ולאופי צליל כלי הנגינה. התלמידים חווים את חווית השירה, ויוצרים ליווי מוסיקלי לשיר.

החדשנות שביוזמה

ייחודה של התכנית בהיותה בין תחומית ובבחינת נושא מסוים במספר פנים ובדרכי יצירה שונות - הן הצד המוסיקלי והן הצד החזותי אמנותי.

מידע נוסף