שילוב מצוות התלויות בארץ בלימודי חקלאות

מטרות היוזמה

  • המדע ככלי להבנת מצוות התורה
  • למידה חוויתית, משמעותית בסביבה טבעית אמיתית.

על היוזמה

פרויקט "גן המצוות" בחוות חדרה שילוב מקצועות קודש עם ערכי אדם וטבע המצווה הראשונה התלויה בקיומה בארץ ישראל היא מצוות הנטיעה ככתוב "וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל". נשאלת השאלה מדוע עץ ולא משהו אחר? קיימת הקבלה בין הדרך בה צומח העץ, לבין הדרך בה מתפתח האדם. במקרא נמשל האדם לעץ ככתוב: "כי האדם עץ השדה". מבחינים אצל העץ בכמה תקופות גידול כמו: הצמיחה, ההשתרשות, יצירת הפרי ועוד. אותנו מעניינת – הדרך בה מתנהג העץ בתקופות השונות בחייו כמו: ברגיעה, בסערה, ביובש וברוויה. נמצא, שהתנהגות העץ בכל שלב בהתפתחותו תלויה בעומק אחיזתו בקרקע, רק עץ עם שורשים עמוקים וחזקים יעמוד איתן מול איתני הטבע ולא יעקר ממקומו. עבודתנו בחווה עוסקת בעיקרה בהעמקת הערכים והשורשים. נדמה שבדור של "פוסט מודרניזם" כשלא יראו עובדתית מהו מקורם של הפרי והירק, גם אז תהיה עלינו חובת ההוכחה שלא נבטו במחשב וכדומה! פרוייקט גן המצוות בחווה: הכוונה לצאת בפרוייקט מיוחד שכולנו תקווה שימשך לשנים רבות, ויהווה אבן יסוד בתוכניות לימודים בחווה. החווה כמוסד חינוכי ערכי למדעי החקלאות והסביבה, מדגישה את עבודת האדמה כערך עליון שלאורו אנו מחנכים ומלמדים את תלמידינו על הקשר המיוחד של העם לאדמה, ותוך כדי כך נשלב את לימוד המצוות התלויות בארץ, כלימוד מכוון שנוצר מהמפגש של התלמידים בחווה. דרך הלימוד הייחודית בחווה: במרחבי החווה פזורות כרזות מאירות עיניים, לכל ענפי החווה. תוכן הכרזות, והמפגש של התלמידים, יוצר סיטואציה של העלאת שאלה או לחילופין הסבר, בדרך כזו, שיש בה מעורבות, התנסות בעבודות האדמה, גידול צמחים והמצוות הקשורות אליהם, מסייעת בהפנמת החומר בדרכים המפורטות בחוברת הלימוד למורה.


התלמידים מגלים סקרנות במקורות חז"ל וחקלאות קדומה. לשו"ת נבנים פרוייקטים מתאימים לסיפוק סקרנות אינטלקטואלית של התלמיד.

מידע נוסף