אור ידע- הוראה בין תחומית של אמנות ומדעים

מטרות היוזמה

  • פתוח חשיבה יצירתית אצל התלמידים על-ידי יצירת אקלים המזמין מתן פתרונות מגוונים לבעיות מתחום הלימוד של נושא האור.
  • חשיפת התלמיד לתחומי החיים הרבים בהם יש שימוש בתכונות האור- צילום, תאטרון, רפואה, ציור, תהליכי צמיחה בטבע, התנהגות בע"ח, תגובת המח והעין , עיצוב ועוד.
  • חשיפת התלמיד לדרכי למידה מגוונות דוגמת עריכת ניסויים באמצעות מכשירים אופטיים, מראות ועדשות, בדיקת התייחסות אמנים והאמנות בתקופות שונות לאור, צפייה בתופעות אופטיות , סרטים, אתרי אינטרנט, למידה מעמיתים.

על היוזמה

תהליך העבודה במקצוע האמנות כולל בדיקת תופעות שונות של תופעות הקשורות באור על-ידי התנסות, שאילת שאלות ועבודה יצירתית בחומרים מגוונים. במקביל- למידה על אמנים הקשורים לנושא. עבודה מסכמת תהיה אצירת תערוכה של ציורי תלמידים המלווה בטקסט המסביר את הבחירה שנעשתה ואת הקשר של העבודות לחוויות שנאספו במהלך הלמידה.

תהליך העבודה במקצוע המדעים כולל לימוד שיטתי של מבנה העין תוך השוואה למבנה המצלמה או מבנה עין של חיה, לימוד על התנהגות האור ותופעות אופטיות . הלמידה תעשה במקביל הן ע"י המורה והן בעבודות בחירה בזוגות בנושאים מתוך רשימה נתונה. הלמידה על תופעות אופטיות תהייה מלווה בניסויים במעבדה אופטית הממוקמת בחדר האמנות. העבודות תוגשנה גם כמצגות. עבודה מסכמת תהיה בנייה של מכשיר ראייה אישי המציג את העניין שמצא התלמיד בהתנסויות , והמידע שרכש במהלך הלמידה, ותלווה בהסבר מילולי וגראפי של מכשיר הראייה שבנה התלמיד .

החדשנות שביוזמה

החידוש הוא בבניית מערך שלם של התנסויות בדגשים שונים, על בסיס תאוריית האינטליגנציות המרובות של ה. גארדנר, כאשר התלמיד נחשף לדרכי הוראה מגוונות, מתכנן את הלמידה שלו בעצמו, משמש חונך לתלמיד צעיר ממנו , עובד בצוות להקמת מרכז ניסויים בסיוע גורם מקצועי הקשור לנושא הנלמד, עוסק בחקר בתוך מעבדת הניסויים בנושא האור, יוצר בתחום האור באמצעים אמנותיים, חוקר את הגישה השונה של האמנות לנושא האור, אוצר תערוכה משולבת של ניסוי מדעי, עבודת אמן, עבודת חקר ויצירה אמנותית אישית.

מידע נוסף