התרבות החומרית טכנולוגית של האדם

מטרות היוזמה

  • הבנת תהליכים בהתפתחות האנושית תוך שימוש באמצעים מוחשיים
  • הבנת תהליכים בהתפתחות האנושית תוך שימוש באמצעים מוחשיים
  • שיפור תהליכי למידה והבנה בנושאי תכני ההוראה.

על היוזמה

ראשיתה של התרבות האנושית הינה במזרח אפריקה לפני למעלה מ- 2.5 מיליון שנה, כאשר דרך השבר האפריקאני-סורי נדד האדם לאירופה, אסיה, ומאוחר יותר ליתר העולם החדש. ההומו ספיינס המודרני עשה אותה הדרך בתקופה מאוחרת יותר. בחלקו הלבנטיני של השבר התפתחו החקלאות והכתב המציין את סיומן של התקופות הפרה היסטוריות. במהלך התקופות ההיסטוריות ניתן לציין מספר תקופות משמעותיות כגון: המעבר לשליטה באש, ההתפתחות החקלאית, והמהפכה התעשייתית. קצב התפתחות הטכנולוגיה והתרבות החומרית היה איטי מאד בתחילה, נעשה מהיר לקראת ראשית ההיסטוריה ועוד יותר בהמשך. הבנת התהליכים המצויינים לעיל הינה מורכבת כיוון שקיים קושי תפישתי בהבנת יחידות זמן גדולות בעלות קצב התפתחות משתנה.

אותו קושי עשוי להיפתר בדרך שימוש באמצעי המחשה יעילים להבנת הקשר בין מהלך הזמן והתפתחות האדם. כלי האבן בפרה היסטוריה, ציורי המערות, כלי החרס, העץ והמתכת, המתקנים השונים בביתו של האדם ומחוץ לו, מהווים "עדים אילמים". זוהי תרבות חומרית המספרת את סיפורו של האדם למן שחר קיומו ועד ימינו. תוכנית הוראה זו עוסקת בהתנסות, יצירה והפעלה של כלים וחומרים בארבע תחומים:
ליקוט מזונות מהטבע, גידול מזון, עיבוד ושימור מזון.
ייצור בגד, לבוש ואריגים.
פיתוח סביבת המגורים ממחסה טבעי, לסוכות ומבני בוץ.
שימוש בחומרי טבע
הלמידה ההתנסותית והיצירה בנושא זה מהוות חוויה ודרך לימוד בלתי שגרתיות של נושאים הקשורים להתפתחות החומרית והתרבותית של האדם. לימוד הרצף החומרי העניק ממד מציאותי ומשמעותי לרצף הכרונולוגי המופשט והקשה לתפיסה.

שיטת ההוראה

נערך מיפוי הוראה של נושאים המועברים בכיתות ע"י המורים ביחס לסביבה החוץ כיתתית. (ראה המלצות בחוברת משרד החינוך – מיפוי תכניות לימודים בהתאמה להוראה מחוץ לכיתה – תל)
נבחרו הנושאים הראויים לטיפול בשנה זו בגישה של הוראה מחוץ לכיתה.
תיאום לוחות זמנים - מתי ילמד כל נושא בכיתה ומתי יבואו הפרקים המתוכננים ללמידה מחוץ לכיתה.
עריכת סדנה שבועית לכל כיתה למשך שעתיים, המשלבת עיון תיאורטי והתנסות מעשית בבניית כלים, המצאות, והפעלה של דגמי מתקנים בבית הספר. בנוסף, שולבו במהלך השנה סיורים לאתרים שונים בהם ניתן היה להמחיש נושאים נבחרים בשטח.
ארגון ההתנסות בנושאים השונים מהפשוט אל המורכב בהתאם לשכבות הגיל: כתות א'-ג' עסקו במושגים הפשוטים של תקופות הלקט, הצייד וראשית החקלאות. כתות ד'-ו' עסקו במושגים מורכבים יותר של התקופות הנ"ל וכן התפרשו אל התרבות החומרית הממציאה ומפתחת כלים ומתקני עיבוד משוכללים.
בניית מעין "מוזיאון" מארגן לשימוש כלל התלמידים - התוצרים וכן אמצעי ההמחשה תוכננו להאסף במקום מוגדר בבית הספר או בחורשה לאורך סרגל זמן מוחשי המבליט את קצב ההתפתחות המשתנה.
התמקדות בדרך מעשית, המשמעותית לפעילות הלומד. נושאי התוכן קשורים בצורך לתכנן ולהתמודד עם בעיה שפתרונה יהיה מוצר בר שימוש.

מידע נוסף