תרבויות עמים

מטרות היוזמה

  • מטרה חברתית- הכרת תרבות האחר וקירוב לבבות באמצעות לימוד בסביבה מתוקשבת מציאת המשותף בין שתי התרבויות מתוך צורך להתקרב ולגשר על פערים.
  • מטרה פדגוגית – פיתוח כישורי שפה ואוריינות מחשב וכישורים מידעניים של הלומד.

על היוזמה

הפרוייקט שבחרנו לעסוק בו השנה הוא פרוייקט מתוקשב תלת שנתי בשם "תרבויות עמים". שנה"ל תשס"ג הנה השנה הראשונה להפעלת הפרוייקט אשר עוסק בשלושה נושאים: פתגמים, חגים ומאכלים. בחרנו להתמקד בשנה"ל הנוכחית בפתגמים כפתיח לנושא משום שמשמעותם תקפה תמיד ללא זמן וקשר למקום. אנו מאמינות כי לפתגמים וביטויים משותפים לשני העמים יש השפעה מהירה בזמן קצר על הפרט.

"פתגם הוא השימוש הנכון במילים כך שיקראו אותו פעמיים".
הפעילויות בפרוייקט הנן פעילויות אשר נערכו ועובדו על פי הסטנדרטים במידענות כפי שהם מוצגים במשרד החינוך. העבודה כללה מהלכים של חיפוש חומרים רלבנטים באינטרנט, מיונם, ארגונם , עיבודם והצגתם בדרכים שונות. רוב הפעילויות מצריכות התייחסות ודיון באמצעות פורום הפרוייקט. היוזמה כללה גם מפגשי פנים מול פנים של ילדי שני בתי הספר שהיו משמעותיים מאד עבור הלומדים וגם עבור צוות ההוראה אשר השתתף בפרוייקט. אנו מקוות בשנה הבאה להרחיב את הפעילות ולשתף בה גם חלק מהורי התלמידים אשר שותפים לתהליך מתוך כוונה להרחיב את מעגלי ההכרות, שתוף הפעולה, ההתקרבות ההדדית בין שתי התרבויות המתגוררות יחד בישראל.

החדשנות שביוזמה

השימוש במדיה הדיגטלית לצורך שילוב וקירוב לבבות. שיתוף אוכלוסיית ההורים בשלב מסויים של הפרוייקט לתהליך עצמו.

מידע נוסף