מספרים חוגגים

מטרות היוזמה

  • . פיתוח סקרנות ומוטיבציה כלפי שיעור המתמטיקה.
  • שיפור הישגי התלמידים.
  • שיתוף הורים בחוויית לימוד המתמטיקה בבית הספר.

על היוזמה

"מספרים חוגגים" הוא נושא המלווה את תלמידי בית הספר, מוריו וצוותו לאורך שנת הלימודים. בכל הכיתות מושם דגש על נושא החקר ופיתוח השפה המתמטית. התלמידים לומדים לא רק לחשב, אלא גם לחשוב, לדבר ולחקור נושאים מתוך עולם המתמטיקה. עובדה זו מאפשרת לשלב את לימודי המתמטיקה לאורך היום בתוך הנושאים האחרים הנלמדים הן במרכזים והן בפעילויות אחרות. בכל חג שכבה אחרת עורכת פעילויות מתמטיות המתאימות לחג זה. מורות השכבה אוספות, יוצרות ומוציאות אל הפועל את הפעילויות.

התלמידים עובדים בשיתוף פעולה עם הוריהם, לומדים, משחקים, נהנים והמספרים חוגגים. מדי שבוע דואגת רכזת המקצוע לשלב ולשבץ בפרשת השבוע נושא מתמטי הרלוונטי לפרשה. המשימה מתפרסמת בין התלמידים ומשפחותיהם ומקבלת מקום וזמן בהתכנסות הילדים השבועית.

החדשנות שביוזמה

לימוד מתמטיקה דרך חקר

שילוב המתמטיקה בחיי בית הספר מעבר לשעות ההוראה הרגילות וזו ע"י פעילויות משותפות עם ההורים לאורך כל השנה.

שילוב המספרים והחגים.

מידע נוסף