חנות לתולדות האמנות

מטרות היוזמה

  • לקרב תלמידים להכרת ההיסטוריה של האמנות.
  • הוראת שימושים מורכבים במחשב(הכרת תוכנות גרפיות)

על היוזמה

החנות פעלה במקביל לשיעור תולדות האמנות. התלמידים יצרו מוצרים שונים המבוססים על מגוון יצירות אומנות. בחירת היצירות נעשתה במקביל לחומר הנלמד במסגרת בחינת הבגרות באמנות(בעיקר תוך התבססות על מאגר התמונות אותם אמורים התלמידים לזהות בבחינה). לדוגמא: הוכנו מחברות שהכריכות שלהן עוצבו בהשראת יצירותיו של מגריטף פתקים למתנות מתוך מבחר יצירות מופת, מפה ותחתיות לספלים בעקבות ציור של ברויכל, מבחר תחפושות דיגיטאליות שבהן "התלבשו" התלמידים(שמו על תמונה סרוקה שלהם) בבגדים ואביזרים מתוך יצירות אומנות שונות. הופקו כרטיסי ביקור בעקבות אוטו-פורטרט של ציירים שונים. הוכנו גלויות דואר ועל גביהן תמונות ש"שלחו" התלמידים מאתרים מעניינים בחו"ל, מבחינת תולדות הארכיטקטורה(פנתאון, פרתנון, האופרה בפריס...) פנקסים שעל הכריכה שלהם עיבודי ציורים בעקבות תערוכה שהוצגה בבית הספר ועוד...היוזמה תרמה להיכרות אינטנסיבית של התלמידים עם יצירות אומנות ואפשרה להם לשלב ידע עם סיפוק שביצירה.

מידע נוסף