השפה העברית והערבית שתי שפות אחיות

מטרות היוזמה

  • הוצאת מילון השפות האחיות .
  • הפעלת התלמידים בסדנאות הקשורות לנושא .

על היוזמה

המורים המדריכים חילקו את אותיות העברית למספר חלקים כאשר כל כיתה קיבלה מספר מסוים של אותיות. התלמידים נתבקשו לחפש במילון כל מילה בעברית, לפי האות, אשר דומה ומקבילה למילה בערבית במבטא ובפירוש. כל שבוע התקיימו שתי סדנאות בכל כיתה והתלמידים הציגו את המילים שלהם, למדו ושיננו אותן היטב ושיבצו אותן במשפטים. אחת הכיתות נתבקשה לחפש ולמצוא ניב או משל המצוי בשתי השפות, התלמידים הציגו את הניב על הקיר בכיתה ובמסדרון בית הספר.

לבסוף החומר רוכז בצורה מושלמת ויצא מילון חדש אשר יחולק לכל התלמידים ולמספר בתי ספר באזור. התוצאות התאימו לציפיות במידה רבה, וישנה כוונה לשלב את הפרוייקט במערכת הלימודים הקבועה. מהמשוב שקיבלנו הן מן התלמידים, ההורים המורים ניתן לתאר פרוייקט זה כהצלחה גדולה, שברובה התבססה על התמיכה שנתנה מהקרן לעידוד יוזמות חינוכיות.

מידע נוסף