יחסים מתמטיים בטבע

מטרות היוזמה

  • שילוב הוראת מתמטיקה ופיסיקה כיתה ז'.
  • שיתוף פעולה בין מורי מתמטיקה ומדעים משני בתי-ספר, וימי שיא משותפים של תלמידים.
יוזמה לחטיבת הביניים בנושאי מתמטיקה, טבע וסביבה.

על היוזמה

זו שנה ששית שמופעל בין בתי-הספר פרויקט "מצטיינים ט' במתמטיקה ומדעים אופק-השלום"- פרויקט לו סייעה קרן יוזמות חינוכיות בתחילת דרכו. אנחנו היוזמים לוקחים חלק בו. חשוב היה לנו להרחיב וליישם רעיונות המיושמים בפרויקט בכיתה ט' גם לכתות נמוכות יותר (שילוב בין בתי-הספר ושילוב בהוראה בין מתמטיקה ומדעים ותהליכי חקר).

לימודי המדעים בכתות ז'-ט' נלמדים במנותק מלימודי המתמטיקה. בגילאים אלו של התבגרות רצוי לדעתנו לפתח סינרגיזם של שני המקצועות, כך שתלמידה חזקה בלימודי מתמטיקה תשאף גם להצטיין שלימודי מדעים ולהפך.

לדוגמא: המושג יחס (ונובע ממנו המושג שבר ) הוא מושג קשה להבנה במתמטיקה, אך בעולמנו הכול סובב סביב יחסים של גדלים מתמטייים-פיסיקאליים. התמודדות מתואמת עם המושג בשני המקצועות

מעודדת אוריינות מתמטית-מדעית, וגם יוצרת עניין בהעמקה ועניין בלימודי מתמטיקה עם עידוד לבחור להעמיק גם בכיוונים מדעיים-טכנולוגיים.

במקביל ליוזמה שלנו, השנה-בתמיכת משרד החינוך נפתחו קבוצות לימוד בכיתה ז' ב"השלום" במסגרת עתודה-מדעית טכנולוגית וב"אופק" במסגרת ייחודית. אפשרות חדשה זו בשילוב עם היוזמה שלנו- יצרה הזדמנות להרחבה מיוזמה מצומצמת לתהליך רחב הרבה יותר, אך חייבה שילוב של מורים נוספים בבתי-הספר, שהיו צריכים לקבל על עצמם להיות שותפים לדרך ההוראה הייחודית.

מטרות אלו הושגו ע"י קיומה של סדנת מורים המונחית ע"י ד"ר עמוס כהן (מרכז אחר"ת, "אורנים"), וכוללת את מורי התוכניות משני בתי-הספר המביאים את חומרי הלימוד אותם פתחו.

ברמת התלמידים: ב"אופק"- שיעורי מתמטיקה הועברו ע"י מיכל מלר (מתמטיקה) וד"ר יהושע סער (פיסיקה), שיעורי פיסיקה הועברו ע"י עדנה פריאל (מדעים) וד"ר גיא צברי (מתמטיקה/פיסיקה). ב"השלום" הופעלה התוכנית "עתודה-מדעית טכנולוגית", אך המורה לפיסיקה עלאא בארבארא נעזר בשיעוריו בציוד שנקנה בכספי היוזמה.

60 התלמידים משני בתי-הספר נפגשו עם מוריהם לאירוע משותף שהתקיים בחודש מרץ בביה"ס "השלום"- בו חוו התלמידים לימוד "פתרון בעיות מתמטיות באמצעות סבון", חוו יצירת בועות סבון ענקיות והתמודדו עם פתרון אתגרי חשיבה מתמטיים.

בהמשך השנה אנו מקווים ליזום ביקור גומלין ב"אופק", ויציאה משותפת למדע-טק בסיומה של שנה זו.

מידע נוסף