מגמת מו"ח (מדינה וחברה) תכנית ייחודית לבגרות בהסטוריה

יוזמה לחטיבה העליונה בנושאי חברה והיסטוריה.

מטרות היוזמה

  • רכישת ידע של התלמידים אודות הסוגיות החברתיות המרכזיות במדינת ישראל.
  • הגברת המודעות החברתית של התלמידים והרצון לפעולה בתחום החברתי בהמשך דרכם כבוגרים

על היוזמה

התוכנית כוללת שלש יחידות בהיסטוריה, העוסקות בחברה במדינת ישראל. יחד עם שתי יחידות החובה, משיגים התלמידים בגרות מורחבת בהיסטוריה בהיקף של 5 יח"ל.

3 היחידות מתחלקות באופן הבא:

יחידה עיונית העוסקת בציר מרכז-פריפריה במדינה, החל מן העליה ההמונית בראשית ימי המדינה ועד ימינו.ביחידה עוסקים התלמידים בין השאר בנושאים הבאים: מחנות העולים והמעברות, הקמת מושבי העולים ועיירות הפיתוח, מדיניות כור ההיתוך, פניה של המחאה החברתית לאורך השנים, פערים בין מרכז לפריפריה וניסיונות המדינה להתמודדות עימם ועוד. יחידה זו מועברת בכיתה באמצעות חומרי הוראה מגוונים – מקורות היסטוריים ראשוניים ומשניים, קטעי ספרות, שירים, קטעי סרטים ועוד.

יחידת סיורים ומפגשים העוסקת בשאלת המרכז מול הפריפריה בחברה הישראלית, בארבעה נושאים אקטואליים: העליה מבריה"מ, העליה מאתיופיה, החברה החרדית וההתיישבות בנגב. כל נושא מתבסס על יום סיור במהלכו חוויים התלמידים באופן בלתי אמצעי מפגש עם פנים שונות של הסוגיה החברתית הנידונה. לכל יום סיור קודמים שיעורי מבוא היסטוריים בכיתה, וכן מפגשים נוספים בנושא עם אנשים הקשורים לתחום באופנים שונים.

עבודת חקר בהיקף של 1 יח"ל. נושאי העבודות נבחרים ע"י התלמידים, ובדרך כלל קשורים בנושאים הנלמדים באחת משתי היחידות הנזכרות. פעמים רבות בוחרים התלמידים נושא הקשור בהיסטוריה של משפחתם או של היישוב בו הם גרים.

מידע נוסף