לימוד שיטות אגרוטכניקה מסורתיות של קהילת יוצאי אתיופיה ושיתוף הקהילה בפעילות

יוזמה לבית הספר היסודי בנושאי מורשת, חברה, טבע וסביבה.

מטרות היוזמה

  • לימוד ובנייה של כלים חקלאיים מסורתיים על ידי התלמידים, בשיתוף ובסיוע יוצאי אתיופיה המגיעים לחווה, תוך השוואה לשיטות אגרוטכניקה מודרניות.
  • חשיפת התלמידים לתרבות האתיופית ויצירת אינטראקציה בין התלמידים לקהילה זו.

על היוזמה

היוזמה החינוכית ללימוד שיטות אגרוטכניקה מסורתיות של קהילת יוצאי אתיופיה ושיתוף הקהילה בפעילות משלבת ערכי חקלאות, פעילות קהילתית ושימור מורשת. תלמידי בתי הספר בפתח תקוה מגיעים לחווה החקלאית במסגרת לימודי הסביבה והחקלאות. יוצאי אתיופיה מגיעים לחווה במסגרת פרוייקט של גינון קהילתי, בשיתוף המחלקה לעבודה קהילתית באגף הרווחה. שתי האוכלוסיות נחשפות כיום לנושאי שימור אתרים, המשולבים בחווה, במסגרת היוזמה בה זכינו בשנה"ל תשע"א לסיוע מהקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, עבור שילוב של לימוד נושאי שימור אתרים בחווה החקלאית, בנוסף על תוכנית הלימודים הרגילה. השנה, בעזרת הקרן, התחלנו גם בלימוד שיטות אגרוטכניקה מסורתית. בעזרת בני הקהילה האתיופית המגיעים לחווה, התלמידים לומדים כיצד בנו בזמן הישן כלי עבודה ואכסון חקלאיים, כיצד השתמשו בהם וכיצד ייצרו בעזרתם את המזון. תוך כדי לימוד התלמידים נחשפים לתרבות האתיופית וגם צוות המורים לומדים מתרבות זו דברים חדשים ומעניינים. בני הקהילה האתיופית נותנים ביטוי לתרבות שלהם ומקבלים הערכה רבה וערך מוסף. תוצרי היוזמה, כדוגמת כלי חימר שהוכנו בהדרכת המורה ובעזרת נשים אתיופיות שהדגימו לתלמידים את מלאכת הקדרות והצביעה המסורתית, מוצגים בחווה ומשמשים לפעילות. אחת מהפעילויות התמקדה בתהליך הכנת המאפה האתיופי המסורתי- האינג'רה. דוגמאות לתוצרי היוזמה מודגמים בצילומים ובקישורים המצורפים. השפעתה של היוזמה החינוכית באה לידי ביטוי בשימור הידע החקלאי המסורתי של בני הקהילה האתיופית והעברתו לתלמידים בנוסף לשעורי החקלאות והסביבה הרגילים הנלמדים בחווה החקלאית. בעקבות היוזמה התלמידים גם נחשפים לתרבות יוצאי אתיופיה באמצעות תצוגת אביזרים, פריטי לבוש וכלים מסורתיים, וכן באמצעות האינטראקציה עם בני הקהילה המגיעים לחווה.

מידע נוסף