מרכז למידה באמנות ואיכות סביבה לילדים עם צרכים מיוחדים, בשילוב עם תלמידים נורמטיביים

יוזמה לחטיב הביניים בנושאי חברה, אומנות, טבע וסביבה.

מטרות היוזמה

  • שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים עם ילדים רגילים בתוך בית הספר ובקהילה.
  • שינוי תפיסה בקרב הילדים הנורמטיביים כלפי הילדים בעלי צרכים מיוחדים.
  • שילוב האומנות ואיכות הסביבה בעשייה.
  • שינוי אקלים בית ספרי.
  • הטמעת ערכים באמצעות האומנות ואיכות הסביבה.
  • לתת הזדמנות לילדים בעלי צרכים מיוחדים ולתת להם הרגשה שהם שווים וגם הם יכולים.
  • שייכות לבית הספר.
  • הכלה.
  • חשיפת התלמידים לקהילה נקייה ובריאה

על היוזמה

היוזמה היא מרכז למידה באמצעות האומנות בשילוב איכות סביבה לילדים בעלי צרכים מיוחדים עם ילדים נורמטיביים.

היוזמה באה לעזור לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים על מנת להתמודד בקשיים שלהם בתחומים שונים כמו הלימודי, החברתי, ההתנהגותי, הקוגניטיבי, כישורי החיים ועוד והעשייה תהיה באמצעות האומנות ואיכות הסביבה.

המרכז יהיה מרכז פתוח ובתוכו נעבוד על בניית דרכי המחשה לנושאים הנלמדים בשיעורים במקצועות שונות ובניית מודל של סדנא שבתוכה אפשר להביא את הרעיון המרכזי כפעילות החודש בבית הספר תוך כדי בניית מאגר למשחקים דידקטיים וקיר מודעות צבעוני לפי הנושא המוצע ללמידה.

ניכר כי המרכז נוחל הצלחה רבה, התוצרים של העשייה יוצגו ביום שיא ותערוכה בסוף השנה.

העבודה במרכז מביאה להפחתת ההיעדרות של התלמידים ולהעלאת המוטיבציה אצלם. שינוי מהותי נוסף הוא שינוי תפיסת הילדים הרגילים על הילדים בעלי צרכים מיוחדים והפחתת האלימות בינם זאת בעקבות נוכחות פיזית, גיבוש, אתגר ותחושת שותפות בעקבות השילוב.

מידע נוסף