מרבד הקסמים

יוזמה למסגרת קדם יסודית המשלבת דרמה, תיאטרון בובות, תרבות, שפות ומוסיקה.

מטרות היוזמה

  • ליצור משיכה של הילדים אל הסיפור
  • ליצור שיתוף פעולה של הילדים משני המגזרים
  • לתת תנאים להפעלת הדמיון ולהעשרת השפה
  • לחזק את הבטחון העצמי

על היוזמה

האמצעים שמצאנו כיעילים במיוחד הם תיאטרון בובות, דרמה ומוסיקה. כלים אלו עוזרים לנו לגשר על פערי שפה ותרבות, יוצרים אוירה של שמחה ושיתוף פעולה ומעודדים ריכוז והקשבה פעילה. תיאטרון הבובות והמוסיקה הופכים את שעת הסיפור לרגע קסום ומושך בחיי הגן. בשעת הסיפור אנו חושפים את הילדים לעושר התרבותי של כל אחת מהשפות והתרבויות המוצגות. כמו כן, דרך שעה זו אנו יכולות להמחיז ולהעביר באופן מוחשי מסרים פדגוגיים כמו הקשבה, כבוד, סבלנות והתמדה.

הילדים היו שותפים לבניית תיאטרון הבובות. בעיקר נהנו לצבוע את בדי המשי המשמשים אותנו בפעילות- הם אספו זרדים וענפים ועזרו להדליק מדורה בחצר הגן, כחלק מהנדרש לתהליך הצביעה. בחג החנוכה הוזמן הגן לצפות בהצגה ("עץ האור").

תיאטרון הבובות ממשיך להיות נגיש בזמן המשחק החופשי בגן. הילדים משחקים בו במהלך היום יום, ואנו עדים לשיתוף פעולה בין הילדים משני המגזרים. השימוש בתיאטרון בובות מקל על פערי השפה ויוצר גשרים חדשים. במקרים רבים הילדים ממשיכים להמחיז באמצעותו סיפורים שסופרו בגן. הם מפתחים אותם לסיפורים נוספים שהם ממציאים בדמיונם.

ההשפעה של התיאטרון על הגן היא גדולה- היא משפיעה על זמן המשחק החופשי, על האווירה בגן, על הקשר בין הילדים, על ההקשבה והסובלנות ביניהם, על הכבוד לאחר ולרכוש הגן.

מידע נוסף