סבא, סבתא ספרו לי...תיעוד משפחתי מרגש

יוזמה לחטיבת הביניים בנושאי חברה ומורשת.

מטרות היוזמה

 • התלמידים יתנסו בתיעוד סיפור עממי מסביבתם הקרובה.
 • לעמוד על החשיבות שיש בתיעוד לדורות הבאים.
 • מתן כבוד, הערכה לידע וניסיון חיים של הסבתות, תוך הקשבה לסיפורים וחוכמות החיים, תוך תיעוד סיפוריהם ועריכתם בחוברות וסרטים כעדה לדורות הבאים ולמבקרים.
 • השוואה והפקת לקחים בין הדורות ( החיים אז לעומת החיים היום) ולמידה מניסיונות חייהם במטרה לשיפור איכות החיים.

על היוזמה

אנחנו חיים בתקופה מודרנית שיש כמעט ניתוק בין הדור החדש והדור הישן ( האבות).

לאחר שיחות עם התלמידים בבית הספר במהלך שעת מחנך התברר לנו שרוב התלמידים לא מכירים דברים על החיים של האבות שלהם, וגם לא יודעים חוכמות מסבים וסבתות שלהם, יותר מזה אין להם ישיבות ושיחות עם הסבים והסבתות שלהם. וזה סימן של אובדן המורשת שלנו של הסיפורים והחוכמות של אבותינו.

מכאן עלה הרעיון שלי קודם לתת זמן לסבים וסבתות יותר בחיים שלנו ושנית ללמוד מהם יחד עם שמירה על חוכמות החיים שלהם.

המציאות החדשה שאני רוצה לייצר העמקת התובות אודות סיפורי האבות שלנו. שהתלמידים יחוו באופן אישי " להיות מספרים" של סיפור שהם מתעדים.

מתן כבוד, הערכה לידע וניסיון חיים של האבות, תוך הקשבה לסיפורים וחוכמות החיים, תוך תיעוד סיפוריהם ועריכתם בחוברות וסרטים כעדה לדורות הבאים ולמבקרים. השוואה והפקת לקחים בין הדורות ( החיים אז לעומת החיים היום) ולמידה מניסיונות חייהם במטרה לשיפור איכות החיים ולעמוד על השינויים שחלים בסיפור המסופר בעל- פה ועובר מדור לדור בשלושת הדורות.

 • מאפיינים ייחודיים ותרומה חינוכית צפויה
 • הצגת מגוון של דעות, דרכי ביטוי מגוונות ועצמאיות של תלמידים.
 • הוקרה לעבר וכבוד לבתות, שמירה על סיפוריהן ולמידת מסרים ממנה.
 • הבאת התלמידים לקשר עם הקהילה.
 • לעמוד על החשיבות שיש בתיעוד לדורות הבאים.
 • הפקת סרטים שמתעדים סיפורי האבות, עם הדגש על השינויים המודרניים- טכנולוגיים בחייהן לעומת היום.
 • באמצעות לימוד סיפורי האבות אפשר ללמוד על הביוגראפיה שלהן ומזה ניתן ללמוד עליהן גם על אירועים, מקומות ותקופות בהיסטוריה, דרך נקודת המבט האישית והמשפחתית.

מדדים להצלחת הפרויקט:

 • קשר עם האבות והקהילה.
 • הפקת חוברות וסרטים CDלסיפורי סבתא: תשמש לנו מדדים להצלחת התוכנית מסיפורי סבתא,
 • הפינה שבחרנו במועדון הקשישים תהיה פתוחה לאורך זמן, תהיה מרכז מבקרים לאנשי הכפר ומחוץ לכפר לאורך מספר שנים,
  * כל תהליך היוזמה ותוצרי הפעילויות של התלמידים יתועד וישמר בפינה זו.
 • המסרים שילמדו התלמידים במהלך השנה דרך סיפורי האבות.
 • שיפור בדרכי הוראה : ייבדקו במפגשי מורים דו שנתיים.
 • שיפור בדרכי הוראה ושיפור בהישגי התלמידים : ייבדקו במפגשי מורים דו שנתיים

מידע נוסף