מגדלים וגדלים

יוזמה לחטיבה העליונה בנושאי חברה ואיכות הסביבה.

מטרות היוזמה

  • יציאה מן "העצמי" לטובת מפגש עם הזולת ותרומה לאחר תוך פיתוח ביטחון עצמי ודימוי עצמי גבוה, עידוד למנהיגות ולקיחת אחריות.
  • העלאת המודעות לחשיבות השמירה על הקיימות ועל איכות הסביבה, והתנסות מעשית של התלמידים וילדי הגנים בתחומי הטבע והסביבה.
  • פיתוח מיומנויות לאינטראקציה חברתית, פיתוח יכולות לתקשורת מילולית, שיפור יכולת הקשבה ויכולת ויתור ועוד.

על היוזמה

בית ספר "עמק יפה" הנו בי"ס תיכון לחינוך מיוחד. תלמידי ביה"ס מתאפינים בלקויות למידה, בעיות רגשיות ובעיות התנהגות. רבים מהתלמידים צברו חוויות של כשלונות מתמשכים. חלקם חסרים דמויות משמעותיות להזדהות וליצירת זהות עצמית חיובית. יש מתבגרים המגיעים ממשפחות לא מתפקדות וחלקם הוצאו מן הבית להתגורר בפנימיות טיפוליות. לאור כל האמור לעיל יוצא כי מספר רב של תלמידים בבית ספרנו נמצאים בסיכון. מאפיינים אלו עוררו את הצוות החינוכי טיפולי להדגיש את טיפוח הנושא הייחודי "מְגָדְלִים וגְדלים" - "צומחים ומצמיחים" - "מניצן לפרח".

 

התלמידים פועלים במסגרת היוזמה במשך כ 3 שעות שבועיות, כאשר שעה אחת מוקדשת לפעילות מתרימה לקראת היציאה לגן, בה לומדים התלמידים את הנושא אותו ילמדו בגן (אנו מתמקדים בתכנים הקשורים לגינה הלימודית, טבע, קיימות, והגנה על החי והצומח) ומכינים את חומרי העזר הלימודיים וחומרי העבודה המעשיים איתם ישתמשו בפעילות בגן. לאחר מכן, מתקיים המפגש בגן.

 

הפרויקט פועל זו השנה השניה, אנו רואות כי יש לו תרומה משמעותית ורחבה הן עבור תלמידנו והן עבור הקהילה בה הם פועלים. אנו מרגישות כי היוזמה מהווה "מצע גידול" המיטיב להאיר בתלמידים את החלקים בהם הם מגלים אחריות, יוזמה והתמדה ומראים נתינה ,אכפתיות ויצירת קשר עם הזולת שלא על מנת לקבל. מכיוון שתלמידנו רווי אכזבות וכשלונות שהם נושאים עמם מהעבר, ההצלחות שהפרויקט מביא עמו נבנות בעמל ומאמץ רב ועל כן, השגים אלו הנם משמעותיים מאין כמותם עבור תלמידנו. כמו כן, אנו רואות כי רוח הפרויקט נושבת גם בימים בהם אינו פועל, התלמידים מצפים ליציאה לגן וילדי הגנים מחכים בהתרגשות למפגש עם התלמידים. התכנים שנלמדו במסגרת הפרויקט ממשיכים להוות חלק מתוכנית הגן ומהפעילות החוויתית בו.

מידע נוסף

  • שנה: 2012
  • שם המורה היוזם: לדל מוריה בר- אילן ענת
  • שם המוסד: ביה"ס עמק יפה, מפתן גלבוע, גוש אומן תענך
  • שנה: תשע"ב
  • גילאים: חטיבה עליונה