מובילי זכויות אדם

יוזמה לחטיבת הביניים בנושא חברה.

מטרות היוזמה

 • הטמעת שפת זכויות האדם
 • פיתוח רגישות חברתית כלפי אוכלוסיות מוחלשות ולפגיעה בהם
 • פיתוח מודעות לחשיבות זכויות האדם בחיי הפרט והחברה
 • פיתוח אכפתי פעיל ומעורב בעשייה לקידום זכויות האדם בחברה בה הוא חי
 • ייצור מחויבות מוסרית ערכית לזכויות האדם
 • פיתוח יחס של הערכה כלפי ערכים חברתיים ומעורבות חברתית
 • פיתוח מודעות ויכולת לחיות בחברה דמוקראטית ורב תרבותית

על היוזמה

היוזמה באה לתת מענה לימודי חינוכי חברתי וערכי להתמודדות בסוגית זכויות האדם, בא להגביר את המעורבות החברתית אזרחית של התלמידים בחברה בא הם חיים ברמה המעשית ולאו דווקא ברמה התיאורטית הלימודית ובהגנה על זכויות האדם. בא להתמודד עם דילמות ערכיות שהתלמידים חשופים להם בנושא זכויות האדם ונדרשים להתמודד איתם בחיי היום יום.

בשנה הראשונה הפרויקט התמקד במימוש המטרות:

 • בהטמעת שפת זכויות האדם
 • ברכישת ידע
 • הבנת עקרונות פיתוח רגישות והבנה לזכויות האדם
 • פיתוח מודעות ויכולת לחיות בחברה דמוקראטית ורב תרבותית
 • הפנמת ערכים כמו שוויון , צדק חירויות האדם וזכויות האדם

בשנה זו הפרויקט יתמקד ברמה המעשית ובמשך מימוש המטרות כמו פיתוח עניין וסקרנות בסוגיות הקשורות לזכויות האדם , בהעצמת היכולת של התלמיד והגברת הדימוי העצמי שלו. בנוסף לפיתוח הזיקה כלפי החברה בה הוא חיי והפנמת ערך ההתנדבות ואכפתיות כלפי החברה. דרך הפעילות התלמידים יפנימו ערך האחריות בלקיחת אחריות על נושאים חברתיים .ועוד הם מתמודדים עם תחושת האין אונים או האי יכולת עם תחושת האי יכולת והתקווה .הם יגלו שגם ברגעים הקשים אפשר למצוא משמעות.

בפועל התלמידים עובדים בקבוצה ובמעגלים (סדנאות) דרך העלאת סוגיות ודילמות בנושא זכויות האדם ודילמות ערכיות ואנושיות . למידה בדרך זו היא חוויתית לתלמידים שלומדים כל היום במסגרת כיתתית פרונטאלית.

התלמידים ידונו בסוגיות שלא דנים עליה במסגרת הלימודים, יעלו רעיונות יהיו שותפים מעורבים בנעשה בסדנאות . הם ישתפו ברגשות ובדעות שלהם וישתתפו בהרצאות ויצפו בסרטים הקשורים לזכויות האדם.הם ייזמו פרויקטים וישתפו תלמידים.

מידע נוסף

 • שנה: 2012
 • שם המורה היוזם: סלמאן נסר
 • שם המוסד: מקיף אלף שפר עם ע"ש סלאח ח'ניפס, שפר עם
 • שנה: תשע"ב
 • גילאים: חטיבת ביניים