כנסת דינור

"כנסת דינור" הוקמה במטרה להעצים את החינוך החברתי והאזרחי בבית הספר. במסגרת היוזמה פועלות ועדות ברוח כנסת ישראל, אשר מקדמות נושאים מחיי היומיום של התלמידים. הוועדות מורכבות מתלמידי כיתות ג-ו , בקבוצות רב-גילאיות, פועלות בשעה קבועה במערכת, בהנחיית זוג מורים במטרה לפתח אזרחים פעילים ומעורבים

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' גלית אופיר, גב' קרן נוי חזן , גב' מיכל מזרחי
  • שם המוסד: בי"ס דינור, חיפה
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן