Math is Fun

במסגרת היוזמה הוקדם צוות תלמידים ומורים אשר מפתח ומוביל לימודי תכנות משחקים מתמטיים בערבית. תלמידי כיתה ח' מתכננים ומתכנתים עבור תלמידי כיתות א' משחקים בתוכנת סקראץ' הפונים לכל תלמיד בשמו וברמת הידע שלו

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' איה זריקי, מר סאהר חבחבאללה, גב' נעדרה חוא, גב' הנאא עדוי, מר סעיד חסנים
  • שם המוסד: חט"ב עין מאהל
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן