אוריינות סביבתית בדרך החקר

יחסי הגומלין בין הטבע לאדם הם המפתח להתקדמות לאורח חיים מקיים וידידותי לסביבה וכדי להבין את היחס הזה נדרשת הבנה עמוקה וידע רב-ערך שנרכש ע"י תהליך חקר מדעי. היוזמה מעוררת קשר מודע ואכפתי בין התלמיד לסביבתו דרך תהליך חקר המונהג על ידי התלמידים עצמם ונחתם בטיפוח ושיקום פינות ומקומות במרחב בכפר למען הקהילה

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' הזאר סעד, גב' היאם עסאקלה, גב' רנא חראנבה
  • שם המוסד: יסודי א', מגאר
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן