לגלות עניין במעיין

מפגש של 3 שיטות הוראה הוליד יוזמה שקסמה חבוי בתוך השם שהוענק לה: לגלות: הודות לתהליכי החקר והגילוי שבבסיס הוראה מבוססת פרויקטים (PBL) המיושמת ביוזמה. עניין: בזכות האמונה שכל תלמיד אינטליגנטי ע"פ דרכו [תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר], מתכנן כל תלמיד פרויקט המותאם לנטיותיו. במעיין: ברוח ה'למידה מבוססת מקום' משמש המעיין כיסוד מארגן להוראה בינתחומית באופן קבוע מערכת השעות הבית-ספרית

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: מר כמאל אבו יונס, גב' עפת מואסי חמזה, גב' אסמהאן שואהנה, גב' נואל אבו יונס, מר מוסא עאסלהברתי
  • שם המוסד: חט"ב אבן ח'לדון, סח'נין
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: חטיבת ביניים
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן