תקשורת מקדמת - הצילום כגרום מעצים

היוזמה מבוססת על שיתוף פעולה עם מכללת ספיר ומשלבת תקשורת בינאישית, תוך אישית וצילום. המצלמה מאפשרת עבודה רגשית וחווייתית דרך הצילום ותוצריו ומקנה לצוות כלי להתבוננות והכרת התלמידים. סטודנטים ממכללת ספיר משתלבים בהוראת הצילום ובחיזוק תחושת המסוגלות של התלמידים והצוות

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: מר אביחי ניימן, גב' מיכל כהן, גב' ליזי ורד, גב' טלי רחמים, גב' נורית מקטובי
  • שם המוסד: בי"ס ממלכתי ע"ש יצחק בין
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן