3D ערבית

היוזמה נועדה לקדם את השפה הערבית המדוברת, כמענה לקושי המלווה את אוכלוסיית התלמידים בבית הספר וככלי לשיפור האקלים וגיוון דרכי ההוראה. במסגרת היוזמה מתנסים התלמידים במשחק תוך התבוננות על עולם המשחק ועל עצמם בתוכו, עולם חדש לרבים מהם. בהמשך מפתחים התלמידים משחקים לימודיים בערבית בהתאמה לתכנית הלימודים ומפעילים את חבריהם בכיתות השונות לשם יצירת חיבורים שונים, העצמה ולמידת עמיתים

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' אמאני אבו סרארי, גב' בראה סולטאני, גב' משלין פאנוס, מר מוחמד אבו רמדאן, גב' עובידה בלחה
  • שם המוסד: בי"ס לב יפו
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן