הבחירה- אסטרטגיה; האסטרטגיה- בחירה

היוזמה מאחדת שלושה תחומי מיומנות: מיומנויות השפה בתחום הבנת הנקרא וכתיבה מסוגות שונות, בחירה מושכלת, למידה אקטיבית ומשמעותית. הלמידה נערכת בקבוצות רב-גילאיות קטנות סביב נושאי לימוד אותם בחרו התלמידים. במקביל לנושא התוכני מוקנות האסטרטגיות הלשוניות וכל אלה יחד מתקיימים בצורה חווייתית הכרוכה בבחירה ואחריות אישית

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' רינת בר חיים, חגית מרגלית צאירי, גב' רוני ישראלי
  • שם המוסד: ביה"ס כנרת ע"ש נעמי שמר, קבוצת כנרת
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: רב-גילי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן