גינה משלבת

השותפות בין הגן הטיפולי לבין הגן בחינוך הרגיל מהווה מנוע ולב פועם ביוזמה. במהלך הפעילות מביאים עמם הילדים מהגן הטיפולי שתילים מהמשתלה שלהם כדי לשתול בגן הרגיל שגם בו מוקמת גינה וחממה תאומה. ביוזמה ניתנת הזדמנות לילדים מהגן הטיפולי להיות בצד הנותן והתורם. הילדים מביעים חוויה של ביטחון, העצמה, יחס שווה ושיתוף בתהליך טיפולי משמעותי שהם חווים במסגרת תהליך היוזמה

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' ליזה בן זיו, גב' אסתר ביטון, מר איתן שקד
  • שם המוסד: גן טיפולי רימון, גן כוכב
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: קדם יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן