קופסת המשחקים

היוזמה נולדה מהרצון לתת מענה לשונות הקוגניטיבית והרגשית של הילדים ולמציאות המשתנה. בלב היוזמה נמצא המשחק, כבעל תפקיד משמעותי ליחיד ולקבוצה: תלמידי כתות א' מתנסים בלמידה משמעותית – למידה באמצעות משחק, ותלמידי כתות ו' הופכים להיות משמעותיים בקהילת בית הספר באופן שבו הם לוקחים חלק בתכנון ובבניית המשחקים ובהנחיית הילדים הצעירים

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' קרן כהן, גב' ליעז נגביקר, גב' נירה זיו, גב' ויולט רבינוב
  • שם המוסד: בית הספר דוד אלעזר
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן