זמן למידה גמיש

היוזמה מקדמת ערכים ותפקודי לומד בקרב התלמידים, שבוחרים לפעול כקבוצה עצמאית במרחבי הזמן הגמישים, בתחומי דעת שונים, הקשורים תמטית ובנויים ממשימות מגוונות. במהלך שישה שבועות רוכשים התלמידים מיומנויות הנדרשות להפקת פרויקט גמר המייצג כל פרט בקבוצה, ומוצג בפני באי ביה"ס. "זה זמן מיוחד.. חוויה לימודית עצמאית, מרגשת ואחרת"

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' פנינה דניאל, גב' אילנה שובל, גב' סיגל אשכנזי
  • שם המוסד: בית ספר יגאל אלון
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן