מפגשים מחברים

"מפגשים מחברים", סדרת מפגשים בה פוגשים התלמידים אישים ומקומות שמחוללים שינוי בירושלים. לקראת המפגשים רוכשים התלמידים אוצר מילים בעברית וחוקרים את נושא המפגש. המפגשים מתקיימים בשפה העברית ומאפשרים לתלמידים להשתפר בשפה "המדוברת". לאחר המפגש כותבים התלמידים חיבור בשפה העברית לסיכום המפגש. המפגשים מהווים חלק מבחינת הבגרות בעברית

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' יערה טל קינד, מר יואב פז, מר סאמר סועאד
  • שם המוסד: תיכון מקיף בית צפאפא
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: חטיבה עליונה
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן