בובה של בית ספר

במסגרת היוזמה משולב תחום התיאטרון בשיעורי השפה ככלי ביטוי דרכו ניתנת לילדים הזדמנות ללמידה חווייתית, להבעה יצירתית ולהעצמה. היוזמה מתקיימת אחת לשבוע בתוכנית הליבה, בשיעורים הפרטניים ובמוכנות הגנים ומאפשרת למידה בקבוצות רב-גילאיות, במרחבים חוץ-כיתתיים ובדרכים המפתחות כישורי לומד אישיים וחברתיים

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' אביבה בן חיים, גב' יפעת ליגטיו, גב' רויטל חוטר, גב' דבי רוזנר
  • שם המוסד: ממ"ד חצור הגלילת 'חוני המעגל'
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן